geozondas

Radijo ryšio kabeliai
Kabelių ir laidų gamyba
Adapteriai, Slopintuvai

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos
fondų

Projekto numeris: VP2-1.3-ŪM-02-K-04-046
2013.11.04–2015.09.30

Radiolokacinės ultra-plačiajuostės ISAR ir SAR vaizdų gavimo sistemos,
veikiančios centimetrinių ir milimetrinių bangų ruože ir skirtos neardančiam testavimui,
sukūrimas (RADISAR)

Šio projekto vykdymo metu sukurta radiolokacinė ultra-plačiajuostė ISAR ir SAR dvimačių ir trimačių vaizdų gavimo sistema, skirta neardančiai kontrolei, defektoskopijai ir kt. taikymams, kuria sudarė dvi dalys, viena dalis veikia centimetrinių bangų ruože laikinėje srityje, kita - milimetrinių bangų ruože dažninėje srityje.
Darbiniai dažniai - 1-20 GHz ir 110-170 GHz.
Pagrindinės sistemos savybės, suteikiančios konkurencinį pranašumą lyginant su rinkoje esančiais analogais, yra šios:
- Universalumas
- Signalų surinkimo sparta
- Galimybė dirbti laikinėje srityje
UPJ technologiją naudojantys radarai pasižymi geresne nei tradicinių lokacijos įrenginių erdvine rezoliucija ir taikinio atvaizdavimu, neinterferuojančiais su kitokių radarų signalais bei galimybe aptikti labai lėtai judančius objektus. Taigi šios savybės yra tinkamos UPJ signalų panaudojimui radarų ir sensorių sistemose, kurios gali būti pritaikytos tokiose sferose:
Saugumo sektorius ir žmonių gelbėjimo operacijos, Inžinerinė pramonė, Pozicionavimas patalpose, Matavimai.
Veiksmų programa: VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa.
Prioritetas: VP2-1 Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.
Uždavinys: VP2-1.3 Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje
Priemonė: VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT
Finansinę paramą suteikęs fondas: Europos Sajungos fondas
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė „GEOZONDAS“
Projekto partneriai: Uždaroji akcinė bendrovė „Elmika“
Projekto vadovas : Direktorius Dr.Borisas Levitas
Kontaktinis asmuo : Direktoriaus pavaduotoja Dr. Irina Naidionova
Tel.(8~5) 213 5404
El.pastas:info@geozondas.com

Priklausomai nuo paskirties (SAR arba ISAR vaizdų gavimas) ir dažnių ruožo (centimetrinių bangų ruožas arba milimetrinių bangų ruožas), sistema gali būti keturių variantų
Radiolokacinės ultra-plačiajuosčių ISAR vaizdų gavimo sistemos prototipo dalis, veikianti centimetrinių bangų ruože (Sistema ISAR-CM)
Radiolokacinės ultra-plačiajuosčių SAR vaizdų gavimo sistemos prototipo dalis, veikianti centimetrinių bangų ruože (Sistema SAR-CM)
Radiolokacinė ultra-plačiajuostės ISAR vaizdų gavimo sistemos prototipo dalis, veikianti milimetrinių bangų ruože (Sistema ISAR-MM)
Radiolokacinė ultra-plačiajuostės SAR vaizdų gavimo sistemos prototipo dalis, veikianti milimetrinių bangų ruože (Sistema SAR-MM)

Uždaroji akcinė bendrovė
T.Ševčenkos g. 16, LT-03111, Vilnius, Lithuania
Tel.(8~5) 213 5404 Fax. (8~5) 233 3816
El.pastas: info@geozondas.com
Web: www.geozondas.lt