geozondas

Radijo ryšio kabeliai
Kabelių ir laidų gamyba
Adapteriai, Slopintuvai

Projektą bendrai finansuoja
Lietuvos Respublika
ir Europos Sąjunga

ULTRA-PLAČIAJUOSČIŲ SIGNALŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS ĮRENGIMAS (ULTRALAB)
PROJEKTO KODAS Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-062

Pastaraisiais metais buvo sparčiai vystoma ultraplačiajuostė (UPJ) technologija, leidžianti žymiai išplėsti radiolokacinių prietaisų galimybes bei ženkliai padidinti duomenų perdavimo srautus kompiuterinėse ir telekomunikacijų sistemose. UPJ technologija jau šiuo metu turi daugybę pritaikymo sričių kompiuterinėse, komunikacijos, radiolokacinėse vaizdo gavimo (po-paviršiniai radarai, per sienas „matantys“ radarai, saugumo ir medicininiai įrenginiai) ir automobilių saugumo sistemose.
UAB „GEOZONDAS“ nuo įmonės veiklos pradžios projektuoja bei gamina unikalią radiolokacinę ir matavimo įrangą, kurią ne tik parduoda klientams bet ir patys naudoja eksperimentiniams matavimams. Tačiau sparčiai besivystant UPJ technologijai atsirado būtinybė pateikti rinkai naujus inovatyvius ir konkurencingus pasauliniu lygiu produktus – ultraplačiajuosčius radiolokacinius prietaisus bei šia technologija paremtų įrenginių matavimo–testavimo aparatūrą – ir UPJ įrenginių testavimo paslaugas. Naujų konkurencingų produktų kūrimui bei planuojamoms teikti paslaugoms šiuo metu pareiškėjo turima MTTP infrastruktūra nėra pakankama. ULTRALAB projekto tikslas – išplėsti įmonės MTTP infrastruktūrą, reikalingą naujų konkurencingų produktų kūrimui ir testavimui.
Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa.
Prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.
Priemonė: Intelektas LT+.
Finansinę paramą suteikęs fondas: Europos regioninės plėtros fondas.
Projektui suteikta finansavimo suma: 77 761,00 Lt.

Projekto vykdytojai: Uždaroji akcinė bendrovė „GEOZONDAS“,
Projekto pradžia : 2011 m. birželio 1 d
Projekto pabaiga : 2012 m. gegužės 31 d
Projekto vadovas : Techninis direktorius Aleksandr Minin
Kontaktinis asmuo : Direktoriaus pavaduotoja Dr. Irina Naidionova
Tel.(8~5) 213 5404
El.pastas:info@geozondas.com

Šio projekto vykdymo metu įrengta moderni ultraplačiajuosčių signalų tyrimų laboratorija, kurioje bus ne tik testuojami nauji gaminiai, bet ir atliekami moksliniai tyrimai, leisiantys rinkai pasiūlyti inovatyvius aukštos pridėtinės vertės produktus.


Uždaroji akcinė bendrovė
T.Ševčenkos g. 16, LT-03111, Vilnius, Lithuania
Tel.(8~5) 213 5404 Fax. (8~5) 233 3816
El.pastas: info@geozondas.com
Web: www.geozondas.lt