geozondas

Radijo ryšio kabeliai
Kabelių ir laidų gamyba
Adapteriai, Slopintuvai

Projektą bendrai finansuoja
Lietuvos Respublika
ir Europos Sąjunga
ULTRA-PLAČIAJUOSČIŲ ANTENŲ PARAMETRŲ MATAVIMO SISTEMOS, VEIKIANČIOS ARTIMAJAME LAUKE, SUKŪRIMAS (UPJS)
PROJEKTO KODAS Nr. VP2-1.3-UM-02-K-01-031

Projekto aprašymas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Veiklų įgyvendinimas

Projekto rezultatai

Pagrindinis techninės galimybių studijos tikslas –
Išanalizuoti technologines galimybes sukurti inovatyvią UPJ antenų parametrų matavimo sistemą, veikiančią laikinių metodu artimajame lauke bei įvertinti investicijų į MTTP veiklas riziką bei sukurtos sistemos komercinį gyvybingumą.
UPJ sistemų privalumai ir potencialių naudojimo sričių gausa nulėmė ir UPJ antenų - pagrindinių prietaisų, siunčiančių ir priimančių UPJ spinduliuote, radiolokacinėse sistemose - paplitimą. UPJ antenų plitimas skatina aukšto dažnio diapazono ir efektyvios matavimo technikos poreikio augimą. Tačiau viena iš svarbiausių kliūčių atsirandančių šio poreikio patenkinimui yra didelė aukšto dažnio matavimo aparatūros kaina. Be to, šiuo metu gaminama aparatūra yra standartinė ir netenkina specifinių vartotojų poreikių.
Pagrindiniai tyrimo uždaviniai:
  • Įvertinti inovatyvios UPJ antenų matavimo sistemos poreikį Lietuvoje ir pasaulyje
  • Įvertinti inovatyvios UPJ antenų parametrų matavimo sistemos skirtos matavimams artimajame lauke sukūrimo technologines galimybes
  • Išanalizuoti inovatyvios matavimo sistemos sukūrimo būdus
  • Įvertinti inovatyvios antenų matavimo sistemos komercinį gyvybingumą
  • Parengti MTTP veiklų planą
  • Įvertinti investicijų į MTTP veiklas poreikį
Pastaraisiais metais sparčiai tobulėjančios UPJ antenos randa daugybę pritaikymo sričių tiek civilinėje tiek karinėje pramonėje. Platus UPJ antenų naudojimo sričių spektras sąlygoja šių antenų žymų išplitimą. Pagrindinės UPJ antenų sritys yra šios:
  • Vaizdo gavimo sistemos (po-paviršiniai radarai, per sienas „matantys“ radarai, saugumo ir medicininiai įrenginiai)
  • Automobilių saugumo sistemos
  • Komunikacijos sistemos
Šiuo metu yra žinomi du metodai leidžiantys išmatuoti antenų parametrus. Tai tradicinis dažninis ir pastaruoju metu sulaukęs didelio dėmesio naujas laikinis metodas. Šiame skyriuje bus pristatyti šie du metodai kaip alternatyvos UPJ antenų parametrų matavimo sistemos vystymui bei įvertinti jų privalumai ir trūkumai. Antenų parametrų matavimai laikinėje srityje yra paremti vieno impulso išspinduliavimu. Impulso trukmė nulemia dažnių juostos plotį, todėl impulsas turi būti pakankamai trumpas (keliasdešimt pikosekundžių). Impulso, kurio plotis 3 dB aukštyje yra apie 30 ps, dažnių juostos plotis yra virš 20 GHz. Todėl norint ištirti antenų parametrus ultra-plačiame dažnių diapazone užtenka tik vieno trumpo impulso. Ši metodika leidžia atlikti matavimus per kelis kartus trumpesnį laiką, nei naudojant matavimus dažninėje srityje. Antenų parametrų matavimui laikiniu metodu naudojamas impulsinis generatorius, kuris sugeneruotą pikosekundinį impulsą perduoda siųstuvui.Iš siųstuvo signalas patenka į tiriamąją ir atraminę anteną (ji reikalinga į tiriamąją anteną patekusio signalo palyginimui). Tiriamosios antenos padėtis yra valdoma pozicionavimo sistema, kuri leidžia išmatuoti antenos charakteristikų priklausomybes nuo jos pasisukimo kampo. Signalai iš tiriamosios ir atraminės antenų yra perduodami į stroboskopinį oscilografą ir apdorojami kompiuterių. Programinė įranga atlieka į oscilografą patekusio impulso Fourier transformaciją, kuri impulso laikines charakteristikas paverčia į dažnines. Taip vienu impulsu galima gauti antenos charakteristikas ultra-plačioje dažnių juostoje. Matavimai paremti prielaida, kad iš eilės generuojami impulsai yra vienodi ir jų sklidimas erdvėje nekinta matavimo metu. Be to, naudojami kabeliai ir jungtys sukelia impulso iškraipymus, todėl visos matavimo sistemos dalys turi būti kiek galima arčiau viena kitos. Taip pat yra keliami aukšti reikalavimai stroboskopinio oscilografo stabilumui, visa matavimo aparatūra turi veikti kuo platesnėje dažnių juostoje.

Uždaroji akcinė bendrovė Uždaroji akcinė bendrovė „STANDA“

T.Ševčenkos g. 16, LT-03111, Vilnius, Lithuania Švitrigailos 4-39, LT-03222, Vilnius, Lithuania
Tel.(8~5) 213 5404 Fax. (8~5) 233 3816 Tel.(8~5) 265 1474 Fax. (8~5) 265 1483
El.pastas: info@geozondas.com El.pastas: sales@standa.lt
Web: www.geozondas.lt Web: www.standa.lt